Buka公布《Hard Truck- Apocalypse》 -- 游戏

时间:2020-08-13 05:37:33   作者:    226浏览
Buka公布了由Nival Targem Studio製作的《Hard Truck: Apocalypse》,是一款第三人称结合驾驶与射击的游戏。目前台湾方面的时程还未确定,代理商也未明朗。

  《Hard Truck: Apocalypse》游戏背景是建立在架空的世界,一辆辆有着重装备的卡车,组成部队成为对抗敌人的力量,身为部队的一员,玩家必须要找寻失落的文明、了解身为人类的命运,以及寻找友善力量强化自己。

  在不断地旅行与战斗中,玩家将获得金钱以升级车辆装备,包括车辆本身及装备在上面的各式武器,为了达成这个目的,玩家必须在城镇村庄间接任务以获取报酬。车辆载具有五个款式可供选择,各款都具备不同的特性与未来的升级方向。武器方面则超过30种,包括机枪、飞弹、地雷、能量武器等大类别。敌军方面则包括战车、运输车、机器人、步兵及各类魔王。


Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏  
Buka公布《Hard Truck: Apocalypse》 :: 游戏